I detalj

Ferjeproblemet

Ferjeproblemet

Følgende gåte ble foreslått av den fantastiske Sam Loyd i hans leksikon-leksikon.


To skip går fra de motsatte breddene av en elv samtidig og ligger 720 meter fra havnen. Når de når motsatt ende av elven, stopper de i 10 minutter og på tur / retur er de 400 meter fra den andre havnen.

Hva er bredden på elven?

Oppløsning

Selv om det er en matematisk løsning på problemet, er det mulig å løse det ved å bruke bare logikk. Se på bildet som er vist under der skipets to møter er gjengitt.

Det første møtet forteller oss at det finner sted 720 meter fra den første havnen. På det tidspunktet tilsvarer den totale avstanden som de to skipene tilbrakte, bredden på elven, som vist på tegningen. Når de når målet, er den totale avstanden som begge skip har tilbakelagt dobbelt så bredden av elven. Tiden de bruker i havn påvirker ikke løsningen.
I deres andre møte er den totale avstanden som begge skip har reist tre ganger bredden av elven. Det er da åpenbart at hvert skip har reist tre ganger så langt som det første møtet fant sted. Da har skipet "A" reist 720 x 3 = 2160 Yards. Siden vi vet at det er 400 meter fra den andre havnen, kan vi utlede at elven er 2160-400 bred = 1760 meter (1 kilometer).