Kort

Hvem er den høyeste?

Hvem er den høyeste?

Hvis Pedro er kortere enn Juan, og Raúl høyere enn Juan, Er Pedro kortere eller høyere enn Raul?

Oppløsning

Pedro er den laveste av de tre.