Artikler

Det siste nummeret på listen

Det siste nummeret på listen

Se for deg at du skriver med bokstaver alle tallene fra null til en milliard og deretter sorterer dem alfabetisk.

Hva ville være det siste nummeret på listen?

Oppløsning

I den listen vil den vises sist den tjueen.