Kort

Prisen på bussbilletten

Prisen på bussbilletten

Ana, Beatriz og Carla kommer inn i en iskrembutikk. Carla, som bærer dobbelt så mye penger som Beatriz, kjøper tre iskremer på 90 cent hver og har nå dobbelt så mye penger som Ana, men halvparten så mye som Beatriz.

Når de drar, finner de tre øre på bakken og slik at de kan returnere alle tre på bussen.

Hvor mye koster bussbilletten?

Oppløsning

Forskjellen mellom den doble av Beatriz-pengene og halvparten av hva Beatriz har er prisen på de tre iskremene, det vil si 270 cent, så vi har følgende ligning:

vi cent. Beatriz har 180 øre, Carla har 90 øre igjen og Ana har 45 øre. Totalt har de 315 øre, så hvis de finner 3 øre, har de totalt 318 øre, og derfor koster hver bussbillett 318/3 = 106 øre.