Kommentarer

Min alder og sønnen min

Min alder og sønnen min

Jeg er 42 år og sønnen min 4.

I hvilket år blir min alder 20 ganger sønnen min?

Oppløsning

Hvis vi uttrykker utsagnet i form av matematisk ligning hvor X Det er antall år som er igjen 20 ganger sønnen min, vi må:

42 + X = 20 × (4 + X)

Rydding får vi X = -2

Noe som betyr det for to år siden Min sønns alder var 20 ganger min, jeg var 40 og 2.