I detalj

Den eksentriske læreren

Den eksentriske læreren


Bakgrundsvektor laget av brgfx

Her er et bemerkelsesverdig problem i aldre som jeg er sikker på at vil underholde unge mennesker og vil åpne for en ny begrunnelseslinje for noen smartmenn som har gjort statistisk beregning til sin spesialitet.

Det ser ut til at en genial eller eksentrisk lærer - siden begge tilfeller kan behandles -, ivrig etter å samle et visst antall eldre elever i en klasse han trente, tilbød å gi en pris hver dag til siden av gutter eller jenter hvis aldre ville gi mer.

Vel, den første dagen deltok bare en gutt og en jente, og da guttens alder fordoblet jentens, gikk prisen til ham.

Dagen etter tok jenta søsteren sin til skolen. Det ble oppdaget at deres samlede aldre var det dobbelte av gutten, slik at begge jentene delte prisen.

Da skolen åpnet dagen etter, hadde gutten imidlertid rekruttert en av brødrene sine. Det ble oppdaget at den kombinerte alderen av begge dobler alderen til de to jentene, så guttene tok all utmerkelsen den dagen og delte ut prisen.

Kampen begynte å varme opp da mellom Jones og Brown-familiene, så på den fjerde dagen dukket de to jentene opp akkompagnert av sin eldre søster, så den dagen konkurrerte alderen til de tre jentene mot guttenes. Selvfølgelig vant de denne gangen, siden deres aldre sammen doblet det for de to guttene.

Kampen fortsatte til klassen var fylt, men det er ikke nødvendig at problemet vårt går lenger. Vi vil vite alderen til den første gutten, og vite at den siste jenta ble med på klassen dagen for hans tjueførste bursdag.

Det er et enkelt, men vakkert puslespill, som krever mer oppfinnsomhet enn matematisk kunnskap, og lett dekrypteres ved hjelp av metoder som er typiske for alle gåter.

Oppløsning

Den første jenta var bare 638 dager gammel, og gutten dobbelt, det vil si 1.276 dager.

Dagen etter skulle den yngste jenta ha 639 dager, og den nye rekruttere 1.915 dager, til sammen 2.544 dager, noe som ville doblet alderen til den første gutten som, med en dag til, ville ha 1 277.

Dagen etter har gutten, med en alder av 1 288 dager, med seg sin eldre bror, som er 3834 dager, slik at deres samlede aldre totalt er 5 112 dager, bare to ganger alderen til jentene, som på det tidspunktet ville være 640 og 1916, det vil si 2.566 dager.

Vi ankommer 7 670 dager som følger. Den unge kvinnen har nådd sin tjueførste bursdag, så 21 ganger 365 av 7 665, pluss 4 dager i fire skuddår og en ekstra dag som er hennes tjueførste bursdag.

De som antok at guttens alder var 3 og et halvt år overså det faktum å øke studentenes alder dag for dag.