Informasjon

Guido-mosaikker

Guido-mosaikker

Det er generelt ikke kjent at det berømte stykket venetianske mosaikker fra Domenichio, kjent som Guido-samlingen av romerske hoder, opprinnelig ble delt inn i to firkantede grupper, oppdaget i forskjellige perioder. De ble samlet for å gjenvinne det som antas å være den riktige formen, i 1671. Tilsynelatende var det tilfeldig at det ble oppdaget at hvert av rutene bestod av stykker som kunne skjøtes og dannet et stykke større enn 5 x 5, som det sees i illustrasjonen

Det er en vakker gåte, og som mange gåter, som matematiske forslag, kan de løses frem og tilbake med fordel, vi vil snu problemet og be deg om å Del det store torget i et minst mulig antall stykker som kan settes sammen igjen for å danne to firkanter.

Denne gåten skiller seg fra det Pythagoreiske prinsippet om å skjære med skjevheter, vi vet at to firkanter kan deles av diagonalene for å produsere et større kvadrat, og omvendt, men i denne gåten må vi bare skjære av stripene for ikke å ødelegge hodene. For øvrig vil vi si at studenter som dominerer Pythagorean-problemet, ikke vil finne for store problemer med å oppdage hvor mange hoder det skal være i de to rutene som resulterer.

Problemer av denne typen, som krever det "beste" svaret med "minst mulig antall brikker", gir stor stimulans til intelligensen. I dette problemet ødelegger ikke den minste løsningen noen av hodene eller snur dem opp ned.

Oppløsning

Denne gåten er basert på Euclids berømte problem 47 som viser at rutene på siden og basen må være lik kvadratet til hypotenusen.

Her kan vi se at kvadratet på 3 pluss kvadratet på 4 er lik kvadratet på 5.


Video: TENET - Official Trailer (Januar 2022).