I detalj

Gåten til den nye stjernen

Gåten til den nye stjernen

Denne nysgjerrige gåten ble utviklet fra den nylige uttalelsen fra en fransk astronom som hevder å ha identifisert en ny stjerne i første størrelsesorden.

Illustrasjonen viser læreren som beskriver sin nye oppdagelse til sine andre astronomer. Han har trukket posisjonen til femten stjerner i forskjellige størrelser og er nå i ferd med å vise hva hans nye funn er på himmelen.

Se om du kan tegne formen til en femspiss stjerne som er så mye større enn noen av de andre, men ikke berører noen av dem!

Oppløsning

Følgende tegning viser hvor de franske stjernene skal lokalisere den nye stjernen, som viser seg å være av så astronomiske dimensjoner at den overskygger alle de andre stjernene.